Tumor-supresorové geny

Tumor-supresorové geny jsou geny, které jsou zodpovědné za stabilitu genomu a zabraňují replikaci poškozené DNA. Pokud jsou obě kopie tumor-supresorového genu mutovány, buňka se může začít dělit s poškozenou genetickou informací a proměnit se v nádorovou buňku.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku