100 let Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oslavuje v letošním roce stoleté výročí svého založení. Biologický ústav založil v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 7. července 1911 profesor Vladislav Růžička (1870-1934) jako vůbec první biologický ústav na lékařských fakultách u nás.
Ústav sídlil nejprve v tzv. Kaulichově domě na Karlově náměstí, od roku 1926 poté v budově lékařské fakulty v Kateřinské ulici a po dalším stěhování byl v roce 1936 Ústav "provizorně" umístěn v novém Purkyňově ústavu na Albertově, kde sídlí dodnes.

V průběhu historie 20. století byl ústav vědecko-výzkumným centrem, které se samozřejmě také podílelo na výuce studentů (nejen) lékařských fakult. Mezi významné přednosty ústavu patří zejména prof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla, DrSc. (1901- 1987) a prof. MUDr. Otakar Štark, DrSc. (1925-1991). Později bylo k ústavu připojeno i Oddělení lékařské genetiky Všeobecné fakultní nemocnice.

V současné době je přednostkou ústavu doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. Ústav nabízí komplexní klinicko-genetickou péči pro pacienty z Všeobecné fakultní nemocnice i z dalších pracovišť, včetně cytogenetické, molekulárně-cytogenetické a molekulárně-genetické diagnostiky vybraných chorobných stavů.Výzkumná činnost pracovníků ústavu se zaměřuje jak na experimentální témata (výzkum na unikátních kmenech laboratorního potkana), tak i na témata klinická.

Výuková činnost Ústavu se týká zejména studentů magisterského a bakalářského studia 1. LF UK, ale i studentů VŠCHT, Pedagogické fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK.

Pro všechny členy akademické obce a kolegy genetiky pořádá ÚBLG 1. LF UK slavnostní přednáškové odpoledne, kde se dozvíte více nejen o historii, ale i současnosti našeho ústavu.

100 let ÚBLG 1. LF UK a VFN

Přednáška - 100 let ÚBLG 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Kaprasův den, 2011
www.slg.cz/system/files/kohoutova-100-let-ublg.pdf
Sdílejte tuto stránku