Izochromozom

Izochromozom patří mezi strukturní chromozomové aberace. Vzniká jako následek chybného rozchodu chromatid v průběhu buněčného dělení, kdy se spojené chromatidy nerozdělí podélně, nýbrž příčně. Místo dvou chromozomů - tvořených krátkým a dlouhým ramenem - tak vznikají abnormální útvary - izochromozomy, které jsou tvořeny pouze krátkými rameny, či pouze dlouhými rameny (spojenými v centromeře).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku